Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення мов
Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Англійська група», код ЄДРПОУ 40365383 (надалі – «Надавач послуг») від імені та в інтересах якої можуть діяти фізичні особи – підприємці, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та статуту товариства на наступних умовах:
1. Загальні положення:1.1 Цей договір про надання послуг (надалі – «договір») є публічним, містить усі істотні умови і визначає умови та правила надання послуг замовнику, та укладається на невизначений строк. Умови даного договору є однаковими для всіх, беззастережне прийняття умов якого (замовлення послуг та/або вчинення інших підтверджуючих дій) вважається акцептом даного договору замовником та засвідчує факт його укладення. 1.2 Умови договору визначаються надавачем послуг самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Надавачем послуг з обов’язковим повідомленням про це замовника, шляхом опублікування на сайті надавача відповідних змін. Продовження замовлення послуги свідчить про згоду замовника з внесеними до договору змін. 1.3. Послуги надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Англійська група», код ЄДРПОУ 40365383, фізичними особами - підприємцями, які діють по наявним з товариством договорам. 1.4. Чинна редакція Договору (оферти) завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг https://english.net.ua для ознайомлення Замовника послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.1.5 Приймаючи умови даного договору, замовник підтверджує, що:1.5.1. На момент отримання послуг він/вона володіє правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.1.5.2. інформація, що надається під час замовлення послуг, є правильною та актуальною;1.5.3. Надана контактна інформація може бути використана надавачем послуг з метою повідомлення про зміни у роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю надавача послуг.1.6. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначених в пункті 1.7 Договору.
1.7. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:1.7.1. Ознайомлюється на веб ресурсі https://english.net.ua з умовами курсу та наявними програмами Надавача послуг;1.7.2. Здійснює на веб ресурсі https://english.net.ua ознайомлення з текстом Договору та наявними Додатками, які регулюють відносини між Сторонами у відповідності до обраного Замовником курсу або програми;1.7.3. Ознайомлюється з умовами та реквізитами щодо оплати у надавача послуг;1.7.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу, програми, обраної групи навчання. Оплата послуг є підтвердженням згоди з умовами даного Договору.
2. Визначення термінів та понять:2.1.Акцепт - повне та беззаперечне прийняття Замовником умов даного Договору.2.2 Надавач освітніх послуг – ТОВ «Англійська група», фізичні особи - підприємці, які діють на підставі наявних з товариством договорів.2.3 Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Отримувачем освітніх послуг особисто, або є батьком, матір’ю, законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.2.4 Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких надавачем надаються освітні послуги.2.5 Сторони - спільне найменування Замовника і Надавача послуг при одночасному їх згадуванні у даному договорі.
3. Предмет договору:3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою або інших мов, в порядку та на умовах визначених цим Договором.
4. Характеристика послуг:4.1. Згідно з цим Договором, ТОВ «Англійська група» та її офіційні представники надають Замовнику/Отримувачу наступні освітні послуги: групові або індивідуальні, у тому числі онлайн заняття з англійської мови або інших мов за наявною програмою.4.2. Замовник обирає курс, розклад та навчається за запропонованим графіком занять.4.3 Обрання курсів можливо на веб ресурсі (подача заявки) https://english.net.ua або за допомогою адміністраторів Надавача послуг. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається Надавачем послуг на номер мобільного телефону Замовника послуг або його представників, які ним були зазначені під час замовлення послуг.4.4. Початком навчання є перше заняття за розкладом згідно обраного графіку навчання або дата приєднання до груп, що вже розпочали навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом груп.4.5 Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів). Розклад та графік надається адміністраторами Надавача послуг.4.6 Заняття проходять двічі на тиждень (1 заняття- 60 хв.) - 8 занять протягом одного календарного місяця, а також згідно графіку індивідуальних занять.4.7 Послуга надається в режимі офлайн або онлайн (веб ресурс zoom).
5. Права та обов’язки Сторін:5.1. Обов’язки Надавача послуг:5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та у повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською або іншими мовами, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Замовника/Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.5.2.2. Надавач послуг розподіляє Замовника/Отримувача послуг у навчальну групу, яка відповідає його віку та рівню знань або індивідуально відповідно до обраної програми. 5.2.3. Надавач послуг має право оптимізувати розклад Замовника/Отримувача послуг і об'єднувати групи. Такі об'єднання можливі лише в межах відповідного навчального рівня та віку. 5.2.4 Надавач послуг має право перенести заняття на інший час та дату, попередивши про це Замовника до 21:00 год. попереднього до початку заняття дня.5.2.5 Надавач послуг має право використовувати у своїх рекламних цілях фото та відео матеріали за участю учасників навчального процесу, на яких є зображення (фото або відео) Замовника/Отримувача послуг без додаткового погодження із Замовником та без сплати винагороди. 5.2.6. У зв’язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» No 641 від 22.07.2020 року зі змінами та оприлюдненням Протоколів засідання Постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інших діючих нормативних документів на території України Надавач послуг має право перевести освітній процес в режим онлайн та проводити заняття за допомогою сервісу Zoom у разі введення режиму самоізоляції Отримувача послуг або його групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19, інших захворювань.
Надавач послуг має право не допускати до навчання Замовника/Отримувача послуг, якщо:- він(вона) має явні ознаки простудного, вірусного чи іншого захворювання; - нешанобливо ставиться до інших дітей у групі або до Надавача послуг;- невнесено Замовником оплату за навчання.
5.2.7. Надавач послуг односторонньо та достроково має право розірвати даний Договір з Замовником та відмовити йому у подальшому щодо надання освітніх послуг якщо:- Отримувач або Замовник послуг не виконує (порушує) умови даного договору;- Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, заважають виконувати свою роботу викладачам Надавача послуг, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу щодо третіх осіб та працівників Надавача послуг, підбурюють на агресивні дії, незаконно заволодівають майном Надавача послуг чи третіх осіб;- Отримувач чи Замовник послуг під час дистанційного заняття буде використовувати ненормативну лексику як усну, так і письмову. Демонструвати неоднозначні жести. Транслювати на екран та надсилати в загальний чат навчальної групи фото та відео матеріали, котрі можуть образити чи психологічно травмувати інших учасників навчального процесу, можуть бути принизливими або такими, що носять расистський характер;- якщо Замовник надав неповну або неправдиву інформацію, яка стосується фізичного або психічного стану здоров´я Отримувача послуг, особливостей його поведінки у соціумі, або у разі систематичного прояву з боку Отримувача послуг поведінки, яка може негативно вплинути на фізичний або психічний стан інших учасників навчального процесу;
5.2.8. Надавач послуг не несе відповідальність за Отримувача послуги до початку та після закінчення занять, а також за межами навчального класу, де відбувається заняття. 5.2.9. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Отримувача послуги.
5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника послуг:5.3.1. Внести 100% передоплату за Послуги, що надаються Надавачем послуг до початку кожного заняття (послуги) або відповідну кількість занять узгоджену з Надавачем.5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання правил поведінки під час отримання послуг.5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров’я Отримувача послуг. Замовник послуг зобов'язаний надати повну та достовірну інформацію щодо стану здоров'я Отримувача послуг. 5.3.4 Сприяти під час навчання виконанню Отримувачем послуг наданої Надавачем освітньої програми, для досягнення результатів навчання.5.3.5 Дотримуватись встановленого Надавачем послуг графіку навчання та умов Договору.5.3.6 Своєчасно повідомляти Надавача послуг про причини відсутності Отримувача послуг.5.3.7 У разі одностороннього припинення Договору за ініціативою Замовника та/або у зв’язку з порушенням умов даного Договору з боку Замовника, внесена Замовником сума оплати за освітні послуги Надавачем послуг не повертається.5.3.8 Своєчасно надавати Надавачу послуг повну та достовірну інформацію, що стосується особливостей фізичного та психологічного стану дитини, а також повідомляти про хронічні захворювання, алергії, вірусні та інші інфекції у дитини.5.3.9 Повідомити Надавача послуг про зміну контактних телефонів Замовника/Отримувача послуг.5.3.10 Шанобливо та з повагою відноситись до інших дітей у групі, вчителя, Надавача послуг.5.3.11 Забезпечити до Надавача послуг явку Отримувача послуг (дитини-учня) для надання освітніх послуг.
5.4. Права Отримувача, Замовника:5.4.1 Отримувати від Надавача послуг інформацію з питань організації та забезпечення належного виконання Послуг.5.4.2 Отримувати Замовником інформацію про проведену освітню роботу з Отримувачем послуг (дитиною-учнем), відповідні рекомендації щодо поліпшення знань.5.4.3 Отримувач має право відвідувати додаткові розмовні та профільні курси, програми за додаткову оплату та за умови попередньої реєстрації у Надавача послуг.5.4.4 Замовник послуг має право протягом навчального процесу змінювати формат навчання з аудиторних занять на дистанційні і навпаки. Перехід може здійснюватися виключно між групами однакового навчального рівня при умові наявності вільних місць в обраній групі. Повернення в вихідну групу аналогічно можливе при наявності вільних місць. Надавач послуг не гарантує збереження місця в групі за Отримувачем послуг в разі зміни навчальної групи. 
6. Порядок розрахунків:6.1. Оплата здійснюється Замовником не пізніше ніж до моменту початку першого заняття, кожного місяця.6.2. Загальна вартість послуг визначається від обраного курсу навчання, програми.6.3. Договір вступає в силу тільки після повної передоплати за місяць.6.4. Друковані навчальні матеріали входять у вартість навчання.6.5. Підтвердженням оплати послуг може бути надсилання або пред’явлення Замовником до Надавача послуг банківського документу, що підтверджує оплату та сплачену суму.6.6. У випадку пропуску занять Замовником/Отримувачем чи неможливості їх відвідувати, кошти Надавачем послуг не повертаються.6.8. В державні та святкові дні заняття Надавача послуг можуть не проводитись та не переноситись. 6.9 Відсутність оплати за послуги із затримкою більше, ніж на 5 діб відносно планового платежу призведе до автоматичного припинення доступу до навчання Замовника/Отримувача послуг. Доступ буде відновлено лише у день погашення заборгованості і отримання оплати Надавачем послуг.
7. Відповідальність Сторін:7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані Надавачу послуг при реєстрації.7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, бойові дії, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. Також, Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо на загальнодержавному чи місцевому рівні приймається рішення щодо закриття навчальних закладів. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.7.5. При настанні форс мажорних обставин та обставин, що перешкоджають проведенню навчального процесу в усіх філіях або у одній конкретній філії Надавача послуг або в певній навчальній групі/групах Надавач послуг залишає за собою право перевести аудиторні заняття в певній філії/філіях, навчальній групі/групах в формат дистанційного навчання (онлайн) та застосувати при такому переході умови навчання та відпрацювання занять ідентичні до Дистанційного курсу. 7.6. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Надавач послуг залишає за собою право обрати спосіб для сповіщення Замовника послуг про настання форс мажорних обставин. Повідомлення повинне містити інформацію про оновлений розклад та формат проведення занять, а також інструкцію щодо переходу на дистанційне навчання.7.7. Належним доказом існування обставин непереборної сили є офіційне повідомлення представників влади в ЗМІ про настання таких обставин або торгово-промислової палати України.7.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
8. Права інтелектуальної власності:8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Надавачем послуг, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Надавача послуг. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
9. Порядок вирішення спорів:9.1.У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.
10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору:10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та акцепту та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту акцепту договору.                  10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі п.5.2.7 Договору.- відмови Замовника отримувати послуги.У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.10.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.10.5. Замовник може "заморозити" сплачені ним кошти у повному обсязі не почавши отримувати освітню послугу, але на термін до 6 місяців. Заморожені кошти не повертаються. Датою заморозки є дата заповнення форми-заяви на заморозку у адміністратора Надавача послуг. Заморожені кошти можуть бути активовані та враховані як оплата за навчання впродовж 6 місяців в будь-якій програмі та курсі Надавача послуг. Повторна заморозка Замовником не допускається. 
11. Заключні положення:11.1. Цей Договір є договором приєднання.11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.11.3. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет: https://english.net.ua11.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.11.5. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Надавача послуг, шляхом укладення цього Договору.
12. Реквізити надавача освітніх послуг:
ТОВ «Англійська група», код ЄДРПОУ 40365383,рахунок: UA153052990000026006025001092,юридична адреса: 02230, м. Київ, вул. Радосинська, 2-а.
тел. 044-2323024; 097-1122250; 097-2030070. 
ДОДАТОК № 1до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови
Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Англійська група» (надалі – «Надавач послуг») і укладається на наступних умовах:
1. Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою та інших мов, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. Відомості про послуги:2.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги навчання англійської мови впродовж семестру в кількості, яка встановлена Надавачем послуг, відповідно до обраної програми, курсу навчання.
Курс «Англійська для дітей 4-6 років» офлайн/онлайн8 занять на місяць, 45 хв./заняття.Вартість: 1100 грн.
Курс «Англійська для 1-11 класів»офлайн/онлайн8 занять на місяць, 60 хв./заняття.1450 грн. 
Курс «Корпоративна англійська»офлайн/онлайнКількість занять та год. на місяць за домовленістю.Ціна за домовленістю. 
Курс «Індивідуальні заняття»індивідуальний графік роботи  1год. / 350 грн.

2. Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.
3. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.
4. Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. Надавач послуг:ТОВ «Англійська група», код ЄДРПОУ 40365383,рахунок UA153052990000026006025001092,юридична адреса: м. Київ, вул. Радосинська, 2-а.
 

Made with